Tohtoročným organizátorom je Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove.

Vyberte si z ponuky ubytovania

Použite nasledovné platobné inštrukcie

Dôležité termíny

Registrácia účastníkov 
do 27.7.2020

Úhrada vložného
do 31.07.2020