10.00 Začiatok registrácie 11.00 – 12.45 Obed 13.00 Zahájenie stretnutia Principia Cybernetica 2020 13.15 Prezentácia fakulty, univerzity 15.00 Slávnostné otvorenie […]
9.00 Predstavenie jednotlivých pracovísk a vyzvaná prednáška 13.00 Obed 13.45 Odchod do mesta Bardejov 15.00 Prehliadka mesta Bardejov, historická radnica, […]
9.00 Rokovanie zástupcov jednotlivých pracovísk 10.00 Národná kultúrna pamiatka Solivar resp. prehliadka laboratórií FVT 12.00 Obed 13.00 Ukončenie stretnutia, individuálny […]
Solivar pri Prešove, národná kultúrna pamiatka patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na […]
Prvá zmienka o Bardejove pochádza z roku 1241 a tvorí ju zápis v Ipatijevskej kronike. Druhá písomná zmienka, ktorej odpis […]
Prvá písomná zmienka o Prešove sa nachádza v listine uhorského kráľa Belu IV. z r. 1247. Neskôr sa už Prešov […]