Aká bola Principia Cybernetica 2020?

Pripomeňme si ju niekoľkými momentmi.

Ako sa to všetko začalo?

Privítanie na pôde Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove.

Slávnostné otvorenie v Dvorane evanjelického kolégia v Prešove.

Prehliadka historického centra  mesta.

Prehliadka expozície múzea spojená s ochutnávkou a večerou.

Predstavenie zúčastnených pracovísk a pozvané prednášky.

Prehliadka historického centra mesta a Bardejovských kúpeľov.

Zakončenie náročného dňa večerou v hoteli Dukla.

Prehliadka komplexu technických objektov.

Obed v priestoroch zariadenia Opalex na Sigorde.