Vzhľadom na súčasnú situáciu sa samostatná vedecko-odborná konferenčná časť konať nebude. V prípade Vášho vážneho záujmu Vám môžu organizátori poskytnúť časový priestor prezentovať výsledky svojej vedecko-odbornej činnosti.
Príspevky konferencie budú na základe recenzného konania bezplatne publikované v zborníku z konferencie ARTEP 2021. V poradí 15. ročník konferencie sa bude konať v priebehu februára 2021 v Starej Lesnej. Šablónu príspevku si môžete stiahnuť nižšie.