Principia Cybernetica 2020 je od jej pilotného konania v roku 1978 v poradí 43. stretnutie ústavov a katedier automatizácie, kybernetiky a informatiky technických vysokých škôl a univerzít z Českej a Slovenskej republiky. V roku 2020 stretnutie organizačne zabezpečuje Ústav riadenia výroby Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove.

Organizačný výbor:
doc. Ing. Michal Balog, CSc. – predseda
prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
Ing. Stella Hrehová, PhD.
PaedDr. Jana Mižáková, PhD.
Ing. Darina Matisková, PhD., MBA
Ing. Anna Jakubcová

Srdečne Vás na toto podujatie pozývame a krátko si môžeme pripomenúť predchádzajúce ročníky:

PC 2019
PC 2018