9.00Rokovanie zástupcov jednotlivých pracovísk
10.00Národná kultúrna pamiatka Solivar resp. prehliadka laboratórií FVT
12.00Obed
13.00Ukončenie stretnutia, individuálny program (napr. návšteva Opálových baní)