Solivar pri Prešove, národná kultúrna pamiatka patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. stor. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne / rezervoáre soľanky /, huta , varňa , sklad soli / komory /, kováčske dielne a klopačka / turňa /. Jama Leopold bola centrálnym stvárkovým dielom, ktoré treba považovať za najstaršie.

V roku 2001 Slovenské technické múzeum sprístupnilo v objektoch varne soli expozíciu s názvom DEJINY ŤAŽBY A VÝROBY SOLI V SOLIVARE.

Zdroj: http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/pobocky-2/solivar-pri-presove
Illustračné foto: http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/pobocky-2/solivar-pri-presove
Viac na:http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/pobocky-2/solivar-pri-presove