V rámci sprievodného programu by sme Vám radi predstavili naše mesto Prešov s jeho kultúrou, pamiatkami a zákutiami.

Predstavujeme Vám

Prešov – križovatka stredovekých obchodných ciest

Nemalú zásluhu na tom mala aj samotná poloha Prešova. Ten totiž leží na križovatkách významných západovýchodných i severojužných obchodných ciest.

Predstavujeme Vám

Múzeum vín,
Prešov

Expozícia Múzea vín sa rozprestiera na ploche 500 m2 v dvoch podlažiach historických 500 ročných pivníc pod mestskou radnicou. Tvoria ju hlavne fľašové vína zo všetkých kútov sveta, doplnené trojrozmernými exponátmi z technológie výroby vína, ako aj pestovania viniča.

Predstavujeme Vám

BARDEJOV – svetové kultúrne dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu – Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Predstavujeme Vám

SOLIVAR –
národná kultúrna pamiatka

Solivar pri Prešove, národná kultúrna pamiatka patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. stor.