10.00Začiatok registrácie
11.00 – 12.45Obed
13.00Zahájenie stretnutia Principia Cybernetica 2020
13.15Prezentácia fakulty, univerzity
15.00Slávnostné otvorenie v Dvorane evanjelického kolégia v meste Prešov
15.30Prehliadka mesta Prešov
18.00Návšteva múzea vín, večera