9.00Predstavenie jednotlivých pracovísk a vyzvaná prednáška
13.00Obed
13.45Odchod do mesta Bardejov
15.00Prehliadka mesta Bardejov, historická radnica, Bazilika Minor sv. Egídia
17.00Prehliadka Bardejovských kúpeľov, kúpeľná promenáda
19.30Recepcia v kongresovej sále hotela Dukla